مسافرخانه ها

سوئیت آپارتمان کیانی

ابراهیم نیا: 32232349
منطقه 8 . مشهد ، خ امام رضا ، امام رضا 1 (کوچه نخود بریزها ) سمت چپ ، جنب هتل آپارتمان نفیس

مسافرخانه ها

: ارائه خدمات اقامتی به مسافران و زائران

سوئیت آپارتمان پرشیانا

جعفری نیا: 38525487
منطقه 8 . مشهد ، خ امام رضا ، ضلع جنوبی بازار امام رضا ، شیخ طوسی5

مسافرخانه ها

: ارائه خدمات اقامتی به مسافران و زائران

سوئیت آپارتمان سپهر

امامی و سید حمیدرضا ثابتی: 32253220
منطقه 8 . مشهد ، خ امام رضا ، امام رضا 1 ، کوچه اول سمت راست ، جنب هتل باستان ، پلاک 101

مسافرخانه ها

: ارائه خدمات اقامتی به مسافران و زائران

سوئیت نصیری و ارزان قیمت

حسینی: 38558767-38558766
منطقه 8 . مشهد ، بلوار امام رضا ، بین امام رضا 9 و 11

مسافرخانه ها

: سوئیت آپارتمان مسافری دارای امکانت رفاهی نزدیک حرم امام رضا

آپارتمان آخوندی

عرتانی: 32253312
منطقه 8 . مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا 1 ، بن بست چهارم ، پلاک 155

مسافرخانه ها

: ارائه خدمات اقامتی به مسافران و زائران ،   مجهز به کلیه امکانات رفاهی

سوئیت مدنی

کشتگر: -
منطقه 8 . مشهد ، خ امام رضا ، امام رضا 5 ، بین چهنو 6و8

مسافرخانه ها

: ارائه خدمات اقامتی به مسافران و زائران با امکانات رفاهی نزدیک به حرم مطهر

آپارتمان غفوری

غفوری: 32223101
منطقه 8 . مشهد ، خ شهید اندرزگو ، اندرزگو 8 ، بازار سرشور ، انتهای سرشور 12 ، پلاک 88

مسافرخانه ها

: ارائه خدمات اقامتی به مسافران و زائران

خانه مسافر امینی پور (سوئیت یاسین)

امینی پور: -
منطقه 8 . مشهد ، خ امام رضا ، امام رضا 5 ، چهنو 3 (کوچه شهید نباتی مقدم) پلاک 100

مسافرخانه ها

: ارائه خدمات اقامتی به زائران و مسافران

واحد اقامتی رستگار

احمدی: -
منطقه 8 . مشهد ، خ امام رضا ، امام رضا 10 بعد از چهارراه اول ، جنب هتل مهزیار

مسافرخانه ها

: ارائه خدمات اقامتی به مسافران و زائران

سوئیت آپارتمان ولی عصر

هاشمی: 38525601
منطقه 8 . مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا 8 ، چهارراه سوم ، جنب مسجد ولی عصر

مسافرخانه ها

: ارائه خدمات اقامتی به مسافران و زائران ، مجهز به امکانات رفاهی همراه با منوی غذایی

هتل آپارتمان تسنیم

رضایی: 38549925
منطقه 8 . مشهد ، خ امام رضا ، چهارراه دانش شرقی ، شهید حنایی 12 ، رجب زاده 5

مسافرخانه ها

: ارائه خدمات اقامتی به مسافران و زائران

آپارتمان خیر اندیش

خزاعی: 38559369
منطقه 8 . مشهد ، خ امام رضا 5 ، چهنو 2 ، کوچه جوانمرد قصاب

مسافرخانه ها

: آپارتمان های یک خواب و سوئیت ( خدمات اقامتی جهت مسافران)

خانه مسافر طلوع

طلوع: -
منطقه 8 . مشهد ، خ امام رضا ، چهارراه دانش ، دانش شرقی ، حنایی 12 ، نبش رجب زاده 6

مسافرخانه ها

: ارائه خدمات اقامتی به مسافران و زائران

سوئیت آپارتمان مهر رضا

مالداری: 38551625
منطقه 8 . مشهد ، خ امام رضا ، امام رضا 10 تقاطع سمت راست ، شهید حنایی 4

مسافرخانه ها

: ارائه خدمات اقامتی به مسافران و زائران مجهز به کلیه امکانات رفاهی

سوئیت لطفی ( کربلای معلی )

شیرزادی: -
منطقه 8 . مشهد ، کوچه سرشور ، سرشور 28 ، کوچه آرام ، سوئیت لطفی

مسافرخانه ها

: ارائه خدمات اقامتی به مسافران و زائران

سوئیت آپارتمان یاسان

نیکخو: 38516603
منطقه 8 . مشهد ، خ امام رضا ، امام رضا 5 ، چهنو 10 ، پلاک 24

مسافرخانه ها

: ارائه خدمات اقامتی به مسافران و زائران

مجتمع اقامتی ناجی

عباس زاده: 32290261-32290262
منطقه 8 . مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا 5 ، نبش چهنو 3 ، پلاک 201

مسافرخانه ها

: ارائه خدمات اقامتی به مسافران و زائران

سوئیت آپارتمان یوسفی

هادی زاده: 38598406
منطقه 8 . مشهد ، بلوار امام رضا ، ابتدای امام رضا 7

مسافرخانه ها

: سوئیت آپارتمان مسافری ، مجهز به سوئیت و آپارتمان

واحد اقامتی 101

محسنی: 38581608
ثامن . خیابان امام رضا 16، خیابان عنصری غربی، بین عنصری 7 و 9

مسافرخانه ها

: مهمانپذیر

مهمانپذیر شمیم

هنری: 32224219-32281543
ثامن . خیابان امام رضا، امام رضا 3،

مسافرخانه ها

: مهمانپذیر