فرآورده های دریایی

Fresh Fish

میاندهی: -

منطقه 9 .

بلوار پیروزی، بین پیروزی 39 و 41،

فرآورده های دریایی

: مرکز فروش آبزیان جنوب (بندر بوشهر ) ماهی تازه جنوب

شیلات صیادان

یعقوبی: 32236769

منطقه 3 .

نبش خ هاشمی نژاد 7

فرآورده های دریایی

: عرضه مستقیم گوشت، مرغ و ماهی های شمال و جنوب(شیر، شوریده، قباد، حلواسرخو، سنگسر)

قزل پروران

غفاری: 37287140

منطقه 1 .

خ آبکوه، بین آبکوه 15 و 17

فرآورده های دریایی

: تجربه ای متفاوت و متمایز در طعم ماهی رودخانه ای زشک، سفارشات فیله قزل و سالمون پذیرفته می شود