روغن صنعتی

جنرال سرویس آریانا / أریانة للخدمات العامة

اول خدا: 35235258

منطقه 10 .

مشهد، قاسم آباد، میدان فلاحی ، بین فلاحی 2/4 / مشهد ، قاسم آباد ، ساحة الفلاحی ، بین الفلاحی 2/4

روغن صنعتی

: تعویض روغنی / تغییر زیت

فروشگاه روغن کارا

سید محمدی: 33410622-33421189

منطقه 8 .

مشهد ، خیابان گاراژدارها بین کوشش 15 و 17

روغن صنعتی

: گریس و روغن های خاص صنعتی ، گریس، فیلتر ، روغن های موتور ،   هیدرولیک ، دنده ، حل شونده ، مخصوص صنعتی ایرانی و خارجی

فروشگاه روغن موتور پارسیان

باغبان زاده: 33448078

منطقه 7 .

خ کوشش، بین کوشش 15 و 17

روغن صنعتی

: عرضه انواع روغن موتور