سقف کاذب

Diyako Tinab دیاکو تیناب

قالچوقی: 37051718
منطقه 2 . مشهد ، بلوار ابوطالب، ابوطالب1، بین خیاطی10و12

سقف کاذب

: تولید سازه سقف و دیوار کاذب، مشبک60*60، پروفیلL25, UH36, F47 و اجرای سقف و دیوار کاذب

آکاستیو مغفرتی

مغفرتی: -
منطقه 1 . بلوار کلاهدوز، نبش بلوار قاضی طباطبایی

سقف کاذب

: عرضه ورق آکاستیو و بلوک سقفی