سفره خانه سنتی

قهوه خانه خان دایی مشهد

قائمی زاده: 33868618

منطقه 6 .

مشهد، میدان حافظ، بین کوشش 35 و 37

سفره خانه سنتی

: طبخ صبحانه، ناهار و شام