طباخی - سیراب شیردان

طباخی کوثر

صادقی: 38401171

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار بعثت ، بین سه راه بعثت و بعثت 14

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پاچه، مغز، زبان، سیراب شیردان

طباخی لاله

یزدان بخش: -

منطقه 10 .

مشهد ، بلوار فلاحی ، فلاحی 18 ، نبش کوچه اول

طباخی - سیراب شیردان

: پخت و عرضه کله پاچه و سیرابی

طباخی داروغه

مکرم: 33688837

منطقه 1 .

مشهد ، خ نواب ، ابتدای نواب 8 ، کنار حسینیه پوست فروشان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی و جگرکی

طباخی حقیقت

خوش خرام: 38542692

منطقه 8 .

مشهد ، بلوار امام خمینی ، نبش خمینی 83

طباخی - سیراب شیردان

: طبخ و عرضه کله پاچه و سیرابی

طباخی و جگرکی یاس

جامی و جواد دهنو خلجی: 35141938

منطقه 10 .

بلوار شریعتی، تقاطع حسابی، روبروی شریعتی 41

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی و جگرکی