طباخی - سیراب شیردان

طباخی سفید بره - کله پاچه - سیراب شیردان در حر عاملی مشهد / خروف أبیض - خروف - لبن مائی فی مشهد

دل افروز: 37259936

منطقه 2 .

مشهد ، بلوار حر عاملی ، بین حر عاملی 62 و 64 / مشهد ، شارع حور عاملی ، بین حور عاملی 62 و 64

طباخی - سیراب شیردان

: طبخ و عرضه کله پاچه و سیرابی / طبخ وتجهیز الفضلات والری ***سفید بره شعبه دیگری ندارد***

طباخی کوثر - غذای سنتی - طباخی - بلوار هنرستان - مشهد

حسن زاده: 38689585-38680194

منطقه 9 .

مشهد ، بلوار هنرستان نبش هنرستان نوزدهم

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پاچه، مغز، زبان، سیراب شیردان ، انواع غذاهای سنتی

طباخی حقیقت

خوش خرام: 38542692

منطقه 8 .

مشهد ، بلوار امام خمینی ، نبش خمینی 83

طباخی - سیراب شیردان

: طبخ و عرضه کله پاچه و سیرابی

طباخی کوثر

صادقی: 38401171

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار بعثت ، بین سه راه بعثت و بعثت 14

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پاچه، مغز، زبان، سیراب شیردان

طباخی لاله

یزدان بخش: -

منطقه 10 .

مشهد ، بلوار فلاحی ، فلاحی 18 ، نبش کوچه اول

طباخی - سیراب شیردان

: پخت و عرضه کله پاچه و سیرابی

طباخی داروغه

مکرم: 33688837

منطقه 1 .

مشهد ، خ نواب ، ابتدای نواب 8 ، کنار حسینیه پوست فروشان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی و جگرکی

طباخی و جگرکی یاس

جامی و جواد دهنو خلجی: 35141938

منطقه 10 .

بلوار شریعتی، تقاطع حسابی، روبروی شریعتی 41

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی و جگرکی