آژانس مشاورین مسکن

املاک کیان

دست افکن 09153186966: 36098227

منطقه 11 .

مشهد، بلوار جلال آل احمد، بین جلال 33 و 35،

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره و مشارکت در ساخت

املاک فرهمندی. عضویت 157

فرهمندی: 36077803

منطقه 11 .

خ امامت10، امامت10 ، نبش فرهنگ6 ، املاک فرهمندی

آژانس مشاورین مسکن

: خرید و فروش، رهن و اجاره .مشارکت در ساخت

مشاور مسکن سامانه

حیدربیگی : 36063487-36061851

منطقه 11 .

بلوار جلال، نبش جلال 31

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره و مشارکت در ساخت

املاک سراسری دیار

طالبی: 36108319-36088498

منطقه 11 .

بلوار معلم ، نبش چهارراه معلم

آژانس مشاورین مسکن

: خرید و فروش ، رهن و اجاره ، مشارکت در ساخت

مشاور املاک حمید (عضویت 677)

همتی : 36043542

منطقه 11 .

بلوار معلم، نبش معلم 1

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره و مشارکت در ساخت

شرکت و آژانس سراسری (مسکن شهر)

فتوحی : 36066900

منطقه 11 .

مشهد ، بلوار استقلال، بین استقلال 5 و 7

آژانس مشاورین مسکن

: کارگزار رسمی خرید و فروش املاک ، مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش، مشارکت در ساخت ، رهن و اجاره

املاک خردمند

خردمند: 35021881-35017300-35098736

منطقه 11 .

بلوار دندانپزشکان، نبش داندانپزشکان 5

آژانس مشاورین مسکن

: خرید و فروش و رهن و اجاره

املاک هاشمی

هاشمی: 38913545

منطقه 11 .

مشهد ، بلوار معلم ، خ صدف بین صدف 20 و 18 ، پلاک 100

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، رهن ، اجاره

مشاور املاک زنگویی

زنگوئی: 36041037-

منطقه 11 .

بلوار جلال آل احمد، بعد از تقاطع بلوار معلم

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن و اجاره