آژانس مشاورین مسکن

مشاور مسکن پارسیان

حسینی: -

12 .

بلوارمحمدیه، محمدیه10، بین محمدیه10/7 و10/9

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، رهن ، اجاره

مشاور املاک هومر ( پلاک 12782 )

خدادادی: 35242036

12 .

مشهد ، بلوار الهیه ، میدان ولیعصر ، مجتمع ولیعصر ، واحد 7

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، رهن ، اجاره

مشاور املاک فدک (عضویت 8754)

موسوی : 35136831-35136830

12 .

مشهد، بین سجادیه 8 و 10

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، زمین و آپارتمان

املاک پارس

خردمند: 35312439

12 .

مشهد ، خیابان اقدسیه ، اقدسیه 30 ، نبش سیادتی 7

آژانس مشاورین مسکن

: خرید و فروش زمین اپارتمان  پیش فروش و پیش خرید .مشارکت در ساخت

مشاور مسکن کیانمهر

فرنودیان: -

12 .

مشهد ، بلوار الهیه ، ابتدای الهیه 22 ، نبش مجتمع ابریشم

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، رهن ،   اجاره

مشاور مسکن آراد ( عضویت 10925 )

دهنوی: 35253862

12 .

مشهد ، بلوار رحمانیه ، رحمانیه 12 ، نبش محترم 14

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، رهن ، اجاره

مشاور املاک رکورد

رجایی: 38687724

12 .

مشهد ، بلوار الهیه ، بین الهیه 20 و 22

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، رهن ، اجاره

مشاور املاک علی محمدی

علی محمدی: 35243647

12 .

مشهد ، الهیه ، بلوار محمدیه ، نبش محمدیه 3

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، رهن ، اجاره  ( زمین - آپارتمان )

مشاور املاک آرتین ( ویژن )

حسینی: -

12 .

مشهد ، بلوار محمدیه ، نبش محمدیه 23

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، رهن ، اجاره ، مشارکت در ساخت

مشاور املاک مظفر زاده

مظفر زاده: -

12 .

مشهد ، بلوار الهیه ، میدان ولی عصر ، مغازه دوم حاشیه سجادیه

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش  و مشارکت در ساخت

مشاور مسکن رایان

پهلوان: 35255864

12 .

مشهد ، خیابان اقدسیه ، نبش اقدسیه 16

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، رهن ، اجاره و ...

دفتر فروش پروژه های یزدان

نوروزی: 35246601

12 .

مشهد ، بلوار رحمانیه ، رحمانیه 12 ، نبش محترم 7

آژانس مشاورین مسکن

: مشاوره و فروش پروژه های ساختمانی یزدان

مشاور املاک ملک ملک

رستمی: -

12 .

مشهد ، بلوار سجادیه ، بین سجادیه 8 و 6 ، تجاری مجتمع آرمیس

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، و مشارکت در ساخت

مشاور املاک برند برتر

حسن نژاد: -

12 .

الهیه ، بلوار مجیدیه3/2 ، سمت راست، ساختمان امیر

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، رهن و اجاره ، مشارکت در ساخت

مسکن عسکرزاده

عسکرزاده: 35234006

12 .

مشهد ، الهیه ، بلوار مجیدیه ، بین مجیدیه 12 و 14

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، رهن ، اجاره

مشاور املاک و کارگزاری ساختمانی چترا

صدقیانی: -

12 .

مشهد ، بلوار میثاق ، میثاق 14 ، مقابل رحمانیه 5/4

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، رهن ، اجاره ، مشارکت در ساخت و ...

مشاور املاک امین

اکبر زاده: 35255050

12 .

مشهد ، بلوار الهیه ، میدان محمدیه ، ساختمان آرام

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، رهن ، اجاره ، مشارکت در ساخت

مشاور املاک خانه سبز

مرادی: -

12 .

مشهد ، بلوار الهیه ، الهیه 1 ، بین رزم 2 و 4 ، خانه سبز

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، رهن ، اجاره

مشاور املاک قاهری

مهندس قاهری: 35312455

12 .

مشهد ، بلوار الهیه ، بین الهیه 9 و 11

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، رهن ، اجاره

مشاور املاک شهروند

دستجردی: 35312441

12 .

مشهد ، بلوار الهیه ، بین الهیه 9 و 11

آژانس مشاورین مسکن

: خرید ، فروش ، رهن ، اجاره اراضی امامیه و الهیه