اغذیه -رستوران -سفره خانه

اغذیه 20

سعادتی نیا: 32731471

منطقه 4 .

خ مفتح ، بین چهارراه برق و مفتح 2

کترینگ و رستوران امیرکبیر - غذای ایرانی - میدان عدل خمینی / الطعام الفارسی - ساحة العدل الخمینی

امیریان: 38582440-3

منطقه 8 .

شعبه 1:مشهد ، حاشیه میدان امام خمینی، رستوران امیرکبیر پلاک 193 شعبه 2:مشهد ، میدان امام خمینی، خ کوشش ، کوشش 13 ، سمت چپ جنب هایپر مارکت امیر کبیر / الفرع الأول: مشهد ، ساحة الإمام الخمینی ، مطعم أمیر کبیر ، رقم 193 الفرع الثانی: مشهد ، ساحة الإمام الخمینی ، شارع کوشیش ، کوشیش 13 ، على الیسار بجانب امیر کبیر هایبر مارکت

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: رستوران و کترینگ ، غذای ایرانی / المطاعم ، الطعام الفارسی

نان داغ کباب داغ یادبود - بلوار وکیل آباد مشهد / خبز هوت کباب التذکاری - شارع فاکیلاباد ، مشهد

الخاصی: 38649801-38649802

منطقه 11 .

مشهد، حاشیه بلوار وکیل آباد، بین پل دانشجو و وکیل آباد35 / مشهد ، على حافة شارع فاکیل أباد ، بین جسر دانشجو و فاکیل أباد 35

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: سرو و سفارش کباب ،   تقدیم و طلب الکباب

کباب امیر - کباب کوبیده حلیم شیشلیک جوجه چنجه در مفتح مشهد / کباب أمیر - کباب کبدة حلیم شیشلیک دجاج تشنجة فی مفتاح مشهد

قادری: 32724415-32744128

منطقه 4 .

مشهد ، بلوار مفتح ، داخل مفتح 4 ، سمت چپ / مشهد ، شارع مفتاح ، داخل مفتاح 4 ، على الیسار

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: عرضه انواع کوبیده ، حلیم و کباب های سیخی ( شیشلیک ، چنجه ، جوجه و ... ) ، حلیم سفارشی تعداد بالا ، کباب کوبیده ممتاز ، کباب کوبیده لقمه ، کباب یقمه معمولی  / تورید أنواع مختلفة من الکباب المبشور ، الحلیم ، المشوی (شیشلک ، شنجة ، دجاج ، الخ). ...

کترینگ جوان - اغذیه - تهیه غذا - طبخ و عرضه غذای اماده - رستوران در خیابان امام رضا مشهد / طعام - تحضیر طعام - طبخ وتورید أطعمة محضرة - مطعم فی شارع الإمام رضا فی مشهد

جوان: 38383044

منطقه 8 .

مشهد ، خ امام رضا ، امام رضا 13 ، بین دانش 2 و 2/1 ----مشهد ، شارع الامام الرضا ، الامام الرضا 13 ، بین دانش 2 و 1/2

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: طبخ و عرضه انواع غذاهای آماده / طهی وتجهیز مجموعة متنوعة من الوجبات الجاهزة

کترینگ نون و نمک ایرانی - غذای آماده در پیروزی مشهد / تقدیم الخبز والملح الإیرانی - الطعام الجاهز فی انتصار مشهد

شکرالهی: 38847080-38845558

منطقه 9 .

مشهد ، بلوار پیروزی ، بعد از چهارراه صیاد، بین پیروزی 70 و 72 ، پلاک 60 / مشهد ، جادة فوز، بعد مفترق طرق الصیاد ، بین فوز70 و 72 ، رقم 60

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: پخت و عرضه غذای آماده / طبخ وتجهیز وجبات جاهزة

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: بامیه عربی،   زولبیا ، بامیه گوشفیل بالشتکی ، بامیه انگشتی ، بامیه هندی ، گوشفیل اراکی ، پیراشکی / بامیة عربیة ، زولبیا ، شحمة البامیة البامیة ، إصبع البامیة ، البامیة الهندیة ، جوشفیل أراکی ، فطائر ...

کترینگ شاطر اکبر - انواع غذای ایرانی در عبدالمطلب مشهد / الثرثرة شاطر أکبر - أنواع الطعام الفارسی فی عبد المطلب ، مشهد

رمضانی: 37512615

منطقه 2 .

مشهد ، بلوار عبدالمطلب، بین عبدالمطلب 9 و 11 / مشهد ، شارع عبد المطلب ، بین عبد المطلب 9 و 11

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: طبخ و عرضه انواع غذای آماده ایرانی / طهی وتقدیم مجموعة متنوعة من الوجبات الجاهزة الإیرانیة

طباخی لاله - طباخی قرنی در مشهد - کله پاچه در قرنی مشهد / لاله طبخ- مطبخ القرنی فی مشهد - عنید فی قرنی مشهد

کیایی: 37299197

منطقه 1 .

مشهد ، چهارراه میدان بار، بین قرنی9 و 7 ، (نبش قرنی 9 ) / مشهد ، مفترق طرق بار سکویر ، بین القرنین التاسع والسابع ، (زاویة القرن التاسع)

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: کله پاچه، سیرابی، شیردان / قذر ، مائی ، حلب

کباب و حلیم رجاء KEBAB RAJA - کبابی و حلیم در پیروزی مشهد / کباب رجاء کباب وحلیم رجا - کبابی وحلیم فی انتصار مشهد

رجایی: 38904424-38644333

منطقه 9 .

مشهد ، بلوار پیروزی، بین پیروزی 61 و 63 / مشهد ، بیروزی بولیفار ، بین بیروزی 61 و 63

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: کباب و حلیم با بهترین طعم و کیفیت / کباب وحلیم بأفضل طعم وجودة

کباب بلوچستان / کباب بلوشستان

عباس پور: -

منطقه 10 .

مشهد ، بلوار فلاحی ، فلاحی 4 ، بین حسینیه 1 و 3 / مشهد ، شارع الفلاحی ، الفلاحی 4 ، بین الحسینیة 1 و 3

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: تهیه و عرضه انواع کباب جوجه و ... / تحضیر وتورید کباب دجاج ...

مجموعه رستوران و تالار و فست فود عابدین زاده - هتل دیپلمات - هتل مشهد / مطعم و صالة و عابدین زاده للوجبات السریعة - فندق الدبلومات - فندق مشهد فی المشهد

عابدین زاده: 32213778-32223716-32234212-33011

منطقه 3 .

شعبه یک : مشهد ، میدان راه آهن ، بلوار کامیاب ، ابتدای کامیاب32 شعبه دو : مشهد بین وکیل آباد 61 / الفرع الأول: مشهد ، میدان السکة الحدید ، بولیفارد کامیاب ، بدایة کامیاب 32 الفرع الثانی: مشهد بین فاکیلاباد 61

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: رستوران و تالار و فست فود + هتل / مطعم وقاعة ووجبات سریعة + فندق

تهیه غذای صاحب الزمان (عج) / صاحب الزمان لتحضیر الطعام فی المشهد

خضوری: 33691518-33691519

منطقه 6 .

مشهد ، خیابان شهید آیت اله صدوقی، بین شهید صدوقی 7 و 9 / مشهد ، شارع شهید آیة الله صدوقی ، بین شهید صدوقی 7 و 9

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: آشپزخانه و غذای آماده /  المطبخ والوجبات الجاهزة فی المشهد

آشپزخانه وحدانی / مطبخ فحدانی فی المشهد

وحدانی: 36903520-36903521

منطقه 2 .

مشهد ، بلوار کشاورز ، داخل کشاورز 1 ، نبش چهارراه اول / مشهد ، کیشافارز بولیفارد ، داخل کیشافارز 1 ، زاویة مفترق الطرق الأول

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: پخت انواع غذاهای ایرانی و فرنگی / طهی مجموعة متنوعة من الأطباق الفارسیة والفرنسیة

کباب و حلیم جعفری / کباب وحلیم جعفری

جعفری: 35239886

منطقه 10 .

مشهد ، بلوار شریعتی ، روبروی شریعتی 53 / مشهد ، شارع شریعتی ، أمام شریعتی 53

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: تهیه و عرضه  انواع کباب ، جوجه و حلیم و ... / تحضیر وتورید کباب ودجاج وحلیم و ...

چلو کباب سلطان سیدرضی

میرزائیان: 36082582

منطقه 11 .

مشهد، بلوار سیدرضی ، نبش سیدرضی 21 ، پلاک 99

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: چلو کباب چلو برگ پاچین جوجه

مجموعه پذیرایی مجلل باکارا

ایرانی: 35510897

حومه .

جاده طرقبه، خیابان امام رضا، داخل امام رضا 17، نبش اولین دوربرگردان

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: رستوران، کافی شاپ، سالن پذیرایی

کباب و حلیم چهارفصل

بهمدی : 38544703

منطقه 8 .

مشهد ، امام رضا ، بین امام رضا 42 و 44

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: عرضه انواع کباب کوبیده و حلیم

رستوران افرند

افرند: 38403282- 38440549

منطقه 1 .

مشهد ، سی متری دوم احمد آباد ، بلوار ابوذر غفاری ، ابتدای ابوذر 16

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: رستوران و پذیرایی ، طبخ و عرضه انواع غذای ایرانی

رستوران و غذای آماده کدبانو - رستوران خیابان امام رضا - غذای آماده خیابان امام رضا

روغنگر : 38519683

منطقه 8 .

مشهد ، خیابان امام رضا ، پایانه امام رضا ، ضلع شرقی ، غرفه 20007

اغذیه -رستوران -سفره خانه

: عرضه غذاهای ایرانی