باشگاه ورزشی و استخر

باشگاه فرهنگی ورزشی یکان

توکلی: 38420300

سایر .

مشهد ، بلوار منتظری ، بین منتظری 7 و سه راه بعثت ، پلاک 82

باشگاه ورزشی و استخر

: فیتنس ، ایروبیک ، پیلاتس و ...