برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات

خدمات فنی کریمیان - پرس - فنر لا - قرنی - مشهد

کریمیان: -

منطقه 2 .

مشهد ، بلوار قرنی ، ابتدای قرنی 19 ، سمت چپ

برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات

: تولیدی کف فنرلا به صورت دستمزد و آماده ، تولید کف فنر لا ، دو لا ، سه لا ، چهار لا ، با انواع فیبر یک و دو ، خدمات برش و لول زیره انجام می شود ، در صورت تولید بالا ( تیراژ ) تخفیف داده میشود . ( تحویل کار در اسرع وقت )...

مجموعه خدمات تیغه سازی شایسته - تیغه های برش - تیغه های دایکات - سوراخ کنهای فانتزی - کلیشه های فانتزی - خیابان حر عاملی / شفرات تقطیع - شفرات دیکات - ثقوب خیالیة - صور نمطیة خیالیة - شارع حور عاملی

محمد پور: 32772216-32565286

منطقه 8 .

شعبه 2:مشهد ، خ حر عاملی ، عامل 48 ، چهارراه اول ، سمت راست ، آخر کوچه ، سر نبش شعبه 1:مشهد ، بلوار امت ، بین امت 18 و 20 / الفرع الثانی: مشهد شارع عمرو عامل 48 تقاطع اول یمین نهایة الزقاق ناصیة الفرع الأول: مشهد ، شارع إیمیت ، بین إیمیت 18 و 20

برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات

: ساخت انواع تیغه های برش ، ساخت انواع تیغه های دایکات ، ساخت انواع سوراخ کن های فانتزی ، ساخت انواع کلیشه های فلزی / صنع جمیع أنواع شفرات القطع ، وعمل جمیع أنواع الشفرات المقطوعة ، وعمل جمیع أنواع الثقوب الرائعة ، وصنع جمیع أنواع الصور النمطیة المعدنیة ...

سلطانی

سلطانی: 38923403

منطقه 3 .

مشهد، طباطبایی

برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات

: برشکار سنگ ساختمان نقاش بنا صفت کاری ایزوگام کاغذ دیواری و نصب کفپوش

فروشگاه نگین حرارتی ، لیزر سیلک

فرشچی: 32733424

منطقه 3 .

مشهد ، بلوار طبرسی ، خ علیمردانی ، نبش علیمردانی و طبرسی ، مقابل داروخانه ، پلاک 4

برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات

: عرضه حکاکی و برش ، پارچه ، چرم ، چوب ، پلکسی

خدمات لیزر ملیکا

کتابدار: 37259675

منطقه 2 .

خیابان حر عاملی 48، چهارراه دوم، سمت چپ