پارچه فروشی

پارچه سرای جواد - آستری - لباسی - خرج کاری - پارچه فروشی در مشهد / تبطین - ملابس - مصاریف عمل - ستائر فی مشهد

اعظمی: 32700665

منطقه 3 .

مشهد ، بلوار طبرسی ، طبرسی 35 ، بین علیمردانی 6 و 8 / مشهد ، بولیفارد طبرسی ، طبرسی 35 ، بین العلیمردانی 6 و 8

پارچه فروشی

: بورس انواع پارچه های لباسی ، آستری و خرج کاری / صرف جمیع أنواع أقمشة الملابس والبطانات ومصاریف العمل

پارچه فروشی

: تولید وپخش انواع پارچه های کاپشنی زنانه ومردانه ( میموری )

فروشگاه پارچه سرای اولیایی - بافت - تکمیل پارچه های گردبافت - بلوار 17 شهریور - مشهد

اولیایی: 33441442

منطقه 7 .

مشهد ، بلوار 17 شهریور ، 17 شهریور 2/3 ، بین عنصری 7 و 9

پارچه فروشی

: بافت و تکمیل انواع پارچه گرد بافت، جودون، اسپان، درس، اسلش و چاپی

مشهد بافت قمری

قمری: 33427933

منطقه 7 .

مشهد ، بلوار 17 شهریور ، 17 شهریور 2/3 ، مقابل عنصری 7

پارچه فروشی

: بافت و فروش و تکمیل انواع پارچه های تریکو

پارچه فروشی

: بورس انواع چادر مشکی ، چادری رنگی ، چادری عروس ، ملافه ای ، فاستونی ، انواع قماش ، انواع پرده تور و انواع و اقسام پارچه های ایرانی و خارجی / مخزون جمیع أنواع الخیام السوداء و الخیام الملونة و الخیام العرائس و المفروشات و الإکلیل و جمیع أنواع القماش و جمیع أنواع الستائر الشبکیة و جمیع أنواع الأقمشة الإیرانیة و الأجنبیة ...

پارچه فروشی

: عرضه پارچه های فاستونی ، پارچه مجلسی ،   چادرمشکی ورنگی ،   توروگیپور  ، گلیم وپادری  ، حوله وکوسن ، ملافه های ترک ، ترمه وروفرشی ، تشک تخت پرهام ورویال...

فروشگاه رنگارنگ - پارچه عروسکی و پولیش - مخمل - سوزنی - پولیش - خیابان مفتح مشهد - طلاب مشهد / قماش الدمیة والتلمیع - مخمل - ابرة - ملمع - شارع مفتح مشهد - طلاب مشهد

شاه مرادی: 32727513 - (عروسک فروشی رنگارنگ:33647243) / 09153048473 - (متجر دمیة ملون: 33647243)

منطقه 4 .

مشهد ، خیابان مفتح ، مفتح 29 ، پلاک253 / مشهد ، شارع مفتح ، مفتح 29 ، رقم 253 عروسک فروشی رنگارنگ: مشهد ، میدان عدالت ، سمت بازار جم ، پلاک 102 / متجر الدمى الملونة: مشهد ، ساحة عدلات ، جام بازار ، رقم 102

پارچه فروشی

: عرضه انواع پارچه های عروسکی ، مخمل ، سوزنی ، پولیش و ... / تورید جمیع أنواع أقمشة الدمى والمخمل والإبرة والبولندیة ...

قماش سلیمانی - پارچه - پتو - حوله - تشک - روفرشی در خیابان امام رضا مشهد / قماش سلیمانی - قماش - بطانیة - منشفة - مرتبة - سجادة فی شارع الامام الرضا مشهد

سلیمانی: 38549496

منطقه 7 .

مشهد ، خ امام رضا ، امام رضا 15 ، پاساژ اتحاد ، طبقه 1- ، پلاک 80 / مشهد ، شارع الإمام رضا ، الإمام رضا 15 ، ممر الاتحاد ، الطابق الأول ، رقم 80

پارچه فروشی

: عرضه انواع پارچه ، پتو ، حوله ، تشک ، رو فرشی / تورید أقمشة وبطانیات ومناشف ومراتب وسجاد

کاویان بی بافت مشهد

حسن زاده: 32710546

منطقه 3 .

مشهد ، بلوار طبرسی ، خیابان علیمردانی ، نبش علیمردانی 1 / مشهد ، طبرسی بولیفارد ، شارع الیمردانی ، زاویة الیمردانی 1

پارچه فروشی

: تولید انواع لایه ها و منسوجات نبافته / إنتاج جمیع أنواع الطبقات والمنسوجات غیر المنسوجة

تولیدی قائمی

قائمی : 33666295

منطقه 7 .

میدان 17 شهریور، مجتمع سجاد، سرای 4 طبقه 1+، پلاک 2/28 و 2/29

پارچه فروشی

: تولید و پخش ترمه

پارچه فروشی

: انواع رومیزی، روتختی و ترمه ابریشم ( خرید به صورت اینترنتی )

چادر سرای رضایی

رضایی: 37128530

منطقه 2 .

مشهد ، بلوار عبادی ، بین عبادی 34 و 36

پارچه فروشی

: عرضه انواع چادر مشکی و رنگی ، عروس و مجلسی

مجتمع تجاری پارچه عاقبتی

عاقبتی : 36011814-36011815

منطقه 9 .

مشهد ، وکیل آباد، بین وکیل آباد 15 و 17

پارچه فروشی

: فروش پارچه های مجلسی، پیراهنی، چادری، پرده ای، ملحفه ای و ...

گالری ماهزاد

جان محمدی: -

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار سجاد، پاساژ عصرطلایی، داخل پاساژ ، طبقه اول سمت راست

پارچه فروشی

: فروش انواع پارچه رومبلی و پرده به نمایندگی شرکت necci و نمایندگی شرکت یاکند با عرضه ی پارچه‌های خاص جهت لباس و مانتو

تزئینات پرده پایداریان

پایداریان: 37133369

منطقه 1 .

مشهد ، نبش حر عاملی8 (تعبدی) ، مجتمع رضا ، پلاک 15

پارچه فروشی

: بورس پارچه های پرده ای، طراحی و دوخت، تزئینات داخلی اینستاگرام http://instagram.com/gallery_parde_paidarian

بازرگانی اسعدی / أسدی للتجارة

اسعدی: 38516290

منطقه 7 .

مشهد ، خ امام رضا ، امام رضا 15 ، پاساژ اتحاد ، پلاک 1 / مشهد ، شارع الإمام رضا ، شارع الإمام رضا 15 ، ممر الاتحاد ، رقم 1 ،

پارچه فروشی

: بورس انواع پارچه های پرده ای / تبادل جمیع أنواع أقمشة الستائر

گالری پارچه والا

شعبانزاده: 32229242

منطقه 1 .

مشهد ، خیابان شیرازی ، نبش چهارراه شهدا ، مقابل مسجد کرامت

پارچه فروشی

: عرضه پارچه های فاستونی ، مجلسی ، چادری و...

پارچه سرای بزرگ طوسی

طوسی: 37256954

منطقه 1 .

مشهد ، نبش چهارراه خواجه ربیع

پارچه فروشی

: بورس انواع  پارچه های مجلسی، لباس شب، نامزدی و..

پلوش گل محمدی

گل محمدی: -

منطقه 4 .

مشهد ، بلوار مفتح ، داخل مفتح 32 ، مغازه اول سمت راست ، پلاک 275

پارچه فروشی

: عرضه پلوش ها(ساده ، پرز بلند) ، پارچه ها (سوزنی ، مگنولیا ، نرگس ، رز ، گلایل) ، مخمل ها (ساده ، طرح دار ، عروسکی ، انواع لایکو) و ...

فروشگاه هاشمی

هاشمی: 32711963

منطقه 3 .

مشهد ، بلوار اول طبرسی، خ علیمردانی داخل 7، سمت راست

پارچه فروشی

: انواع لائی های تشکی، لحافی، فیلتری، لائی های سوزنی ، پنبه دوزی و آسترجات