پرده سرا

گالری پرده مجید - پرده فروشی بلوار فکوری در مشهد / معرض ماجد للستائر - فاکوری بولیفارد فی مشهد

میر نامی: 38662020

منطقه 9 .

مشهد ، بلوار فکوری ، بین فکوری 17 و 19 / مشهد ، شارع فاکوری ، بین فاکوری 17 و 19

پرده سرا

: عرضه و اجرای انواع پرده / تورید وتنفیذ أنواع مختلفة من الستائر

پرده سرا دکور برتر

طهماسبی: -

منطقه 9 .

مشهد، بلوار هفت تیر، نبش هفت تیر 21

پرده سرا

: دکوراسیون داخلی و پرده