تجهیزات آزمایشگاهی( فروش)

آراد شیمی

احمدزاده: 32282036

منطقه 8 .

خیابان چمران، بین چمران 5 و 5/1

تجهیزات آزمایشگاهی( فروش)

: فروش لوازم آزمایشگاهی، شیمیایی، شیشه آلات