تجهیزات صنعتی آشپزخانه

سپاهان صنعت طوس

خادم ملت: -
منطقه 8 . خیابان ملک الشعراء بهار، بین خیابان ملک الشعراء بهار 1 و 3

تجهیزات صنعتی آشپزخانه

: نمایندگی فروش و تعمیرات ماشین آلات دستگاه های قنادی، نانوایی، خطوط کامل کیک