جوشکاری-تعمیرات دستگاه جوش

جوشکاری-تعمیرات دستگاه جوش

: فروش و خدمات دستگاههای جوش و برش

جوشکاری-تعمیرات دستگاه جوش

: 1: عرضه کننده محصولات مس ، دنیای مس ، مسوار کاوه ، سیم مسی ، شمش مسی ، صفحه مسی ، 2:عرضه کننده لوازم و تجهیزات ارتینگ ، جوش انفجاری ، کبولت ( شرکت اسپاک ، پتینا ، کاهنگان مهر ، تجهیزات سیستم زمین ، 3: تولید کننده صفحات ارت گالوانیزه بالای 85 میکرون با تاییدیه ( 1: پارک علم و فناوری خراسان 2: شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی و جنوبی 3: شرکت توانیر ) 4: طراحی و اجرای شبکه ارت با مش سیم مسی و تسمه مسی ، اجرای چاه ارت با تاییدیه شرکت برق منطقه خراسان و دفتر نظام مهندسی خراسان 5:- عرضه کننده گلندهای ضد انفجار و آرموردار 6: تامین تجهیزات شبکه برق ، کات اوت ( برقگیر ) - شرکت برق منطقه خراسان و دفتر نظام مهندسی خراسان / 1: مورد منتجات النحاس ، عالم النحاس ، النحاس الکافی ، الأسلاک النحاسیة ، سبیکة النحاس ، لوحة النحاس ، 2: مورد معدات التأریض ، اللحام المتفجر ، الکوبالت (شرکة Spak ، Petina ، Kahangan Mehr ، معدات نظام الأرض ، 3: الشرکة المصنعة لألواح التأریض المجلفنة التی یزید وزنها عن 85 میکرون بموافقة (1: حدیقة خراسان للعلوم والتکنولوجیا 2: خراسان رضوی وشرکة توزیع الکهرباء الجنوبیة خراسان 3: شرکة تافانیر) 4: تصمیم وتنفیذ شبکة التأریض بشبکة سلکیة نحاسیة وحزام نحاسی ، وتنفیذ البئر شرکة Arth بموافقة شرکة خراسان الإقلیمیة للکهرباء ومکتب خراسان للأنظمة الهندسیة 5: - مورد أکالیل مقاومة للانفجار ومدرعة ...