پلاستیک های صنعتی

فروشگاه زراعت

زراعت: 37292355
منطقه 1 . مشهد ، بلوار قرنی 12 ، پلاک 129

پلاستیک های صنعتی

: عرضه مخزن آب ، پالت ، سبد ، و وان های صنعتی و ... و مگازین

فروشگاه پلاستیک هامونی

هامونی: 37285480
منطقه 2 . مشهد ، خ مطهری جنوبی ، نبش چهارراه میدان بار

پلاستیک های صنعتی

: تولید و عرضه جعبه های صنعتی ، پالت ، وان ، مخازن صنعتی و ...