دامپزشکی(تجهیزات-دارو ولوازم )

دامپزشکی(تجهیزات-دارو ولوازم )

: کلینیک دامپزشکی اختصاصی حیوانات خانگی و پرندگان زینتی آرامیس دکتر سید مجدالدین وحیدی

بیمارستان اختصاصی دامپزشکی آریا

بابازاده: 36026182-3
منطقه 1 . انتهای بلوار سجاد،

دامپزشکی(تجهیزات-دارو ولوازم )

: آزمایشگاه، فیزیوتراپی، سونوگرافی، پانسیون درمانی و .....

کلینیک حیوانات خانگی ایرانیان

علوی: 37639919
منطقه 1 . بلوار سجاد، بین سجاد 2 و 4 (گلریز و زنبق)

دامپزشکی(تجهیزات-دارو ولوازم )

: درمانگاه حیوانات و عرضه غذا و لوازم نگهداری