دامپزشکی(تجهیزات-دارو ولوازم )

دامپزشکی(تجهیزات-دارو ولوازم )

:  واکسیناسیون و درمان حیوانات خانگی ، صدور شناسنامه بهداشتی برای حیوانات ، جراحی و عقیم سازی ، انواع داروهای ترکیبی پرندگان زینتی ، اصلاح و شستشو حیوانات خانگی...

دامپزشکی(تجهیزات-دارو ولوازم )

: کلینیک دامپزشکی اختصاصی حیوانات خانگی و پرندگان زینتی آرامیس دکتر سید مجدالدین وحیدی / عیادة بیطریة مخصصة للحیوانات الألیفة وطیور الزینة Aramis د. سید مجد الدین وحیدی ...