دارالترجمه

دفتر ترجمه رسمی 266 مشهد - مترجم رسمی قوه قضائیه- زبان المانی - پذیرش تحصیلی از المان و اتریش و سوئیس در بلوار احمد اباد مشهد / مکتب الترجمة الرسمی 266 مشهد - المترجم الرسمی للقضاء - اللغة الألمانیة - القبول الأکادیمی من ألمانیا والنمسا وسویسرا فی شارع أحمد آباد فی مشهد

کاظم زاده: 38439507

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار احمد آباد ، حدفاصل سه راه راهنمایی به سمت ملک آباد ، ساختمان مریم ، واحد 201/ مشهد ، شارع أحمد آباد ، بین الطرق المروریة الثلاثة إلى مالک أباد ، مبنى مریم ، رقم 201

دارالترجمه

: مترجم رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ، زبان آلمانی ، مترجم مسئول دارالترجمه رسمی شماره 266 قوه قضائیه ،   اخذ پذیرش تحصیلی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، PHD و دکتری برای رشته های پزشکی و غیر پزشکی از آلمان ، اتریش و سوئیس / مترجم رسمی للسلطة القضائیة فی جمهوریة إیران الإسلامیة ، واللغة الألمانیة ، والمترجم المسؤول لوکالة الترجمة الرسمیة رقم 266 للسلطة القضائیة ، والحصول على القبول فی برامج البکالوریوس ، والدراسات العلیا ، والدکتوراه ، والدکتوراه فی المجالات الطبیة وغیر الطبیة من ألمانیا والنمسا وسویسرا ...

دفتر ترجمه رسمی 1102 مشهد

انصاری پور: 37630903

منطقه 1 .

مشهد ، خیابان سناباد ، سناباد 53 ، ساختمان 55 ، طبقه سوم ، واحد 8

دارالترجمه

: ترجمه رسمی کلیه مدارک با اخذ تاییدیه های دادگستری و وزارت امور خارجه 

دفتر ترجمه رسمی290 مشهد

خزاعی فرید- مدیرداخلی:امیرمفتاحی: 38430730-38449748

منطقه 1 .

مشهد ، خ ابن سینا (کوی دکترا)، نبش ابن سینا8، شماره96، روبروی وزارت امور خارجه

دارالترجمه

: مترجم رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ، ترجمه رسمی مکاتبات و مستندات بین المللی