دارالترجمه

دفتر ترجمه رسمی 266 مشهد

کاظم زاده: 38439508

منطقه 1 .

بلوار احمد آباد ، حدفاصل سه راهنمایی به سمت ملک آباد ، ساختمان مریم ، واحد 201

دارالترجمه

: مترجم رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ، زبان آلمانی مترجم مسئول دارالترجمه رسمی شماره 3 قوه قضائیه اخذ پذیرش تحصیلی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، PHD و دکتری برای رشته های پزشکی و غیر پزشکی از آلمان ، اتریش و سوئیس...