قلیان سرای نخل

آزادی : -

منطقه 11 .

بلوار معلم، نبش تقاطع معلم و جلال(میدان معلم)

دخانیات

: عرضه قلیان، تنباکو، زغال و صنایع دستی

زغال کاجی

کاجی: 37251756

منطقه 1 .

مشهد ، حاشیه میدان توحید ، پلاک 579

دخانیات

: عرضه کلی و جزئی زغال

تنباکو بابری

بابری: 33659296

منطقه 7 .

بلوار مصلی، مصلی 15، نبش چهارراه اول

دخانیات

: بورس تنباکو میوه ای، نوشیدنی انرژی زا و کافی

فروشگاه یاسین

بابری: 33649441-33646841

منطقه 7 .

مصلی، مصلی 15، داخل مصلی 15/4

دخانیات

: بورس انواع سیگار