دفاتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی 78 مشهد - ثبت اسناد و املاک - بلوار سجاد - مشهد / مکتب الوثائق الرسمیة 78 مشهد - تسجیل الوثائق والممتلکات - بولیفارد سجاد - مشهد

سلحشور : 37628847

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار سجاد، بین چهارراه بهار و بزرگمهر ، جنب بانک ملی ، ساختمان البرز ، طبقه اول ، واحد 103 / مشهد ، سجاد بولیفارد ، بین مفترق طرق البحر وبوزرجمهر ، بجانب بنک ملی ، مبنى البرز ، الطابق الاول ، الوحدة 103

دفاتر اسناد رسمی

: دفتر ثبت اسناد و املاک / السجل العقاری

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت رسمی اسناد و املاک و خدمات قضایی

دفتر اسناد رسمی شماره 249 مشهد - دفتر اسناد رسمی - بلوار کلاهدوز - مشهد

حجازی فر: 38450668

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار کلاهدوز ، کلاهدوز 11 پلاک 71 طبقه اول

دفاتر اسناد رسمی

: دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی 81 مشهد - دفتر اسناد رسمی در مشهد - بلوار معلم

محب پور : 36087103-36063827

منطقه 11 .

مشهد ، بلوار معلم، بین معلم 22 و چهارراه معلم،

دفاتر اسناد رسمی

: دفتر ثبت اسناد و املاک

دفتر اسناد رسمی 210 مشهد - ثبت رسمی اسناد و املاک / کاتب العدل 210 مشهد - التسجیل الرسمی للوثائق والعقارات

پارسا: 38839800

منطقه 9 .

مشهد ، بلوار پیروزی ، حاشیه میدان هاشمیه ، طبقه همکف پلاک 1091 / مشهد ، شارع بیروزی ، ساحة الهاشمیة ، الطابق الأرضی ، رقم 1091

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت رسمی اسناد و املاک / التسجیل الرسمی للوثائق والعقار

دفتر اسناد رسمی 224 مشهد - ثبت رسمی اسناد و املاک - بلوار طبرسی مشهد / التسجیل الرسمی للوثائق والعقار - شارع طبرسی مشهد

سید آبادی: 32729685

منطقه 3 .

مشهد ، بلوار طبرسی ، نبش طبرسی 54 ، پلاک 1338 / مشهد ، شارع الطبرسی ، زاویة طبرسی 54 ، رقم 1338

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت رسمی اسناد و املاک / التسجیل الرسمی للوثائق والعقار

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت و ارائه خدمات انتقال اسناد و اعم از قطعی و رهنی ، صدور اجراییه ، تنظیم گواهی امضا برابر با اصل و سایر خدمات حقوقی / التسجیل وتقدیم خدمات نقل المستندات ، بما فی ذلک الخدمات النهائیة والرهن ، والإصدار التنفیذی ، وإعداد شهادة التوقیع المساویة للخدمات القانونیة الأصلیة وغیرها ...

دفتر اسناد رسمی شماره 53 مشهد

لعل نوری: 38461091-3

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار فلسطین ، بین فلسطین 1 و 3 ، پلاک 9

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت رسمی اسناد و املاک

دفتر اسناد رسمی 201 مشهد

مقدس: 37667949-37667959

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار سجاد ، نبش چهارراه بزرگمهر ، ساختمان سارسل ، طبقه اول ، واحد 101

دفاتر اسناد رسمی

: دفتر ثبت اسناد و املاک دارای مجوز گواهی امضای دیجیتال

دفتر اسناد رسمی شماره 56 مشهد

عطایی: 38832080-38828110

منطقه 9 .

مشهد ، بلوار صارمی ، نبش صارمی 2

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت رسمی اسناد و املاک

دفتر اسناد رسمی شماره 350 مشهد

دولت آبادی : 37606987-37645774(تلگرام:09364421952)

منطقه 1 .

بلوار دستغیب، نبش دستغیب 33

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت رسمی اسناد و املاک

دفتر اسناد رسمی شماره 257 مشهد مقدس

امینی پارسا : 36236140

منطقه 10 .

قاسم آباد، تقاطع بلوار امامیه و حسابی، امامیه 65

دفاتر اسناد رسمی

: ثبت اسناد