خشکشویی بیات اکسپرس - خشکشویی سلمان فارسی مشهد
خشکشویی بیات اکسپرس - خشکشویی سلمان فارسی مشهد
مدیر: محمود رعنایی
شستشو و اتوی البسه ، پرده ، پتو ، روتختی و ...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، خ سلمان فارسی، نرسیده به سلمان 8(بین سلمان 6/1 و 8)