شرکتهای خصوصی و دولتی

شرکت باتاب گستر آرتا

علیزاده: 36203412

منطقه 10 .

مشهد ، قاسم آباد، بلوار حجاب، میدان حجاب، ساختمان پزشکان غرب مشهد ، طبقه چهار واحد M3

شرکتهای خصوصی و دولتی

: سرمایه گذاری مشارکتی املاک و مستغلات شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی

موسسه ناظمان میثاق خراسان - حراست و حفاظت میدان مادر در مشهد مقدس - حراست و حفاظت در قاسم آباد / معهد خراسان میساغ الإشرافی - حمایة ساحة الأم وحمایتها فی مشهد المقدس - الأمن والحمایة فی قاسم آباد

زنگنه: 36631768

منطقه 10 .

مشهد، قاسم آباد، میدان مادر، نبش ادیب 22، مجتمع تجاری ادیب، طبقه3 ، پلاک402 / مشهد ، قاسم آباد ، میدان مدار ، زاویة أدیب 22 ، مجمع أدیب التجاری ، الطابق الثالث ، رقم 402

شرکتهای خصوصی و دولتی

: حراست و حفاظت (خدمات حفاظتی) در مشهد / الأمن والحمایة (خدمات أمنیة) فی مشهد

شرکتهای خصوصی و دولتی

: پیشخوان شهرداری مشهد ، پیشخوان نظام مهندسی خراسان رضوی ، مهندسین سازه عمران ، معمار ، برق ، مکانیک / کاونتر بلدیة مشهد ، کاونتر خراسان رضوی للهندسة الهندسیة ، مهندسون مدنیون ، مهندس معماری ، کهرباء ، میکانیک ...