گوشت و فرآورده های پروتئینی

هایپرگوشت انفرادی

انفرادی: 36051511

منطقه 11 .

مشهد ، بلوار استقلال، بین استقلال 1 و 3، هایپرگوشت انفرادی

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: فروش انواع گوشت قرمز و سفید

فروشگاه مواد پروتئینی مددی

مددی: 36056880-36054637

منطقه 11 .

مشهد ، بلوار استقلال، نرسیده به استقلال1،

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: گوشت، مرغ، ماهی، سوسیس، کالباس و ...