گوشت و فرآورده های پروتئینی

فروشگاه قیمت شکن فتوحی

فتوحی: -

منطقه 11 .

مشهد ، بلوار استقلال ، حد فاصل میدان استقلال و استقلال 1 ، جنب فروشگاه پاک

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: عرضه و ارائه گوشت و مرغ

فروشگاه گوشت فریمان

خازنی : 36517820

منطقه 11 .

بلوار استقلال، بین استقلال 1 و 3

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: عرضه انواع گوشت مرغ و ماهی

سوپر پروتئین نساج

نساج : -

منطقه 11 .

بلوار استقلال، بین استقلال 5 و 7

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: عرضه سوسیس، کالباس، مواد غذایی

سوپرپروتئین صادق خان

پور اسحاق : -

منطقه 11 .

بلوار استقلال، بین استقلال 1 و3، مقابل دور برگردان

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: عرضه انواع گوشت مرغ و ماهی

پروتئینی بندار

مین باشی: -

منطقه 11 .

بلوار استقلال، بین میدان استقلال و استقلال 1

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: عرضه انواع گوشت مرغ و ماهی

سوپر پروتئین بهشت نو

معینی: -

منطقه 11 .

بلوار استقلال، بین استقلال 1 و 3

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: عرضه انواع گوشت مرغ و ماهی

سوپر پروتئین درباری

کریمی: 36003

منطقه 11 .

بلوار استقلال، بین میدان و استقلال 1

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: عرضه انواع گوشت فانتزی و مرینت شده

فروشگاه گوشت و مرغ نیکنام

نیکنام : -

منطقه 11 .

حد فاصل میدان استقلال و استقلال 1

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: عرضه انواع گوشت مرغ، گوساله، گوسفند، برزیلی، ماهی، آلایش، دنبه،

سوپر گوشت و پروتئینی مهربان

مهربان: 36078934

منطقه 11 .

بین استقلال 1 و 3، جنب ایستگاه اتوبوس

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: گوشت قرمز، ماهی، مرغ و ...

سوپر گوشت مهد (پروتئین مهد)

ترفان: 36067418

منطقه 11 .

بلوار وکیل آباد، بین 9 و 11، جنب بانک سپه

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: گوشت گوسفندی، گوساله، شتر، راسته شیشلیگی و فیله

پروتئینی مروارید

حافظ: -

منطقه 11 .

خیابان هنرستان، بین 15 و 17

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: فرآورده های پروتئینی، کالباس، سوسیس و ...

فروشگاه مواد پروتئینی مددی

مددی: 36056880-36054637

منطقه 11 .

بلوار استقلال، نرسیده به استقلال1،

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: گوشت، مرغ، ماهی، سوسیس، کالباس و ...

هایپرگوشت انفرادی

عقیقی: 36051511

منطقه 11 .

بلوار استقلال، بین استقلال 1 و 3، هایپرگوشت انفرادی

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: فروش انواع گوشت قرمز و سفید

پروتئین تهران

حسین پور: -

منطقه 11 .

بلوار امامت، بین امامت 15 و 17

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: عرضه سوسیس و کالباس

سوپر گوشت امید

زیرک: -

منطقه 11 .

بلوار امامت، نبش امامت 25