گوشت و فرآورده های پروتئینی

سوپر پروتئین صبور

آقایی: -

منطقه 11 .

مشهد ، بلوار فرهنگ ، نبش فرهنگ 19 / مشهد ، فرحان بولیفارد ، زاویة فرهانج 19

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: عرضه انواع سوسیس و کالباس ، خمیر پیتزا و پنیر پیتزا و ... / تورید سجق وعجینة بیتزا وجبنة بیتزا و ...

هایپرگوشت انفرادی

انفرادی: 36051511

منطقه 11 .

مشهد ، بلوار استقلال، بین استقلال 1 و 3، هایپرگوشت انفرادی

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: فروش انواع گوشت قرمز و سفید

فروشگاه مواد پروتئینی مددی

مددی: 36056880-36054637

منطقه 11 .

مشهد ، بلوار استقلال، نرسیده به استقلال1،

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: گوشت، مرغ، ماهی، سوسیس، کالباس و ...