مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

صنعت شیمی - فایبرگلاس مشهد - فایبر گلاس ابوطالب

عطاری : 37295666-7

منطقه 1 .

مشهد، بلوار ابوطالب، بین ابوطالب 4 و 6

مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

: مواد شیمیایی، تهیه و توزیع کلیه مواد اولیه فایبر گلاس، مواد اولیه فالبهای سرد