نانوایی سنتی و فانتزی

مجتمع نان گلستان

فاطمی: -
حومه . جاده طرقبه ، خیابان امام خمینی ، بین امام خمینی 5 و 7

نانوایی سنتی و فانتزی

: پخت و عرضه نان لواش و بربری

نانوایی پهلوان

پهلوان: -
منطقه 10 . مشهد ، بلوار اندیشه شرقی ، بین اندیشه 2 و 4

نانوایی سنتی و فانتزی

: پخت و عرضه نان بربری نان جو ، و سبوس دار

نان محلی شاندیز

مهربان: -
منطقه 10 . مشهد ، بلوار اندیشه ، نبش اندیشه 6/1

نانوایی سنتی و فانتزی

: پخت و عرضه نان لواش و بربری

مجتمع نان گلستان علی

مفیدی پور: -
منطقه 10 . مشهد ، بلوار شاهد ، بین شاهد 69 و 71

نانوایی سنتی و فانتزی

: پخت و عرضه نان بربری و لواش تهران

نانوایی مزرعه گندم

رضایی: -
منطقه 1 . مشهد ، بلوار مطهری شمالی ، بین چهارراه 35 متری و مطهری 40

نانوایی سنتی و فانتزی

: پخت و عرضه نان سنگک

نان ماندگار شاطر قاسم

محمودی: -
منطقه 1 . مشهد ، بلوار مطهری شمالی بین مطهری 31 و 29

نانوایی سنتی و فانتزی

: پخت و عرضه نان تنوری سنتی

مجتمع نان سنتی اغنیا

حسن پور: 33892798
منطقه 7 . مشهد ، سیدی ، خلج ، بین خلج 8 و 10

نانوایی سنتی و فانتزی

: نان تنوری تافتون گناباد ، بربری سنتی ، نان جو ،

مجتمع نان سبوس دار

عبدالهی راد: -
منطقه 1 . بلوار دستغیب، بین دستغیب 20 و 22

نانوایی سنتی و فانتزی

: پخت و عرضه نان نیشابوری و تافتون

نانوایی رسول

نظری: 37636909
منطقه 1 . سازمان آب، بین شهید صادقی6 و 8

نانوایی سنتی و فانتزی

: خواص نان عباسی، عرضه نان سبوس دار

مجتمع نان مائده

منیری: -
منطقه 10 . قاسم آباد، بلوار شریعتی، نبش شریعتی 86

نانوایی سنتی و فانتزی

: عرضه و پخت نان لواش و بربری

مجتمع نان خوشه طلایی نیشابور

حسینی: -
منطقه 10 . قاسم آباد، بلوار شاهد، بین شاهد 83 و بزرگراه آسیایی

نانوایی سنتی و فانتزی

: عرضه و تولید نان سنتی و فانتزی

فروشگاه مجتمع نان برکت

دشت بین: 38683917
منطقه 11 . بین معلم 64 و 66، پشت ایستگاه اتوبوس

نانوایی سنتی و فانتزی

: پخت انواع نان

نان یاسان

جاودانی فرخ زاده: 38453938-38453939-38220931
منطقه 1 . خ آبکوه، قبل از میدان راهنمائی، نبش آبکوه26، مقابل دبیرستان پروین اعتصامی

نانوایی سنتی و فانتزی

: انواع نانهای حجیم سفید و سبوسدار، خشک، طبی و رژیمی، نان های شیرین و کیک

نان سنگک سنتی خوشمزه

قربانی: -
منطقه 1 . مشهد ، بلوار قاضی طباطبایی ، بین قاضی 12 و 14

نانوایی سنتی و فانتزی

: پخت و عرضه نان سنگک سنتی

نانوایی اصیل

عطایی: 35130498
12 . مشهد ، جاهد شهر ، خیابان بوستان ، بین بوستان 20 و 22

نانوایی سنتی و فانتزی

: پخت و عرضه نان سنگک

نانوایی خوشه

مرادی: -
منطقه 1 . مشهد ، عبدالمطلب ، بین عبدالمطلب 6 و 8

نانوایی سنتی و فانتزی

: پخت و عرضه نان تنوری نیشابوری

نانوایی شایسته

شایسته: 32242507
منطقه 2 . مشهد ، بلوار عبادی ، بین عبادی 9 و 11

نانوایی سنتی و فانتزی

: پخت و عرضه نان تافتون و لواش

مجتمع نان طاها

دقیقی: -
منطقه 2 . مشهد ، کامیاب ، نبش کامیاب 60

نانوایی سنتی و فانتزی

: پخت و عرضه نان بربری و تافتون

نان مزرعه

احمدی: 33657579
منطقه 6 . بلوار مصلی، حد فاصل بلوار شهید رستمی و مصلی 19

نانوایی سنتی و فانتزی

: نمایندگی نان مزرعه

سنگکی نان سالم

نقوی: 33492861
منطقه 7 . خیابان فدائیان اسلام، خیابان شهید سالم، نبش شهید سالم5