وکلای دادگستری

موسسه حقوقی دادگر عدالت مدار

نوخندانی: -

منطقه 9 .

مشهد ، بلوار وکیل آباد ، بین وکیل آباد 10 و 12

وکلای دادگستری

: قبول کلیه دعاوی حقوقی و کیفری و داوری

دفتر وکالت آقای محب علی نامجو - دفتر وکالت امامت مشهد - وکیل مشهد

نامجو: 36145717-19

منطقه 11 .

مشهد ، امامت ، ابتدای امامت 7 ، پلاک 106

وکلای دادگستری

: دفتر وکالت

موسسه حقوقی عدل گستر ماندگار ایرانیان شرق

چرمچی: 37510069

منطقه 2 .

مشهد ، بلوار شفا ، بین شفا 21 و 23 ، پلاک 134 ، طبقه همکف

وکلای دادگستری

: مشاوره و قبول وکالت دعاوی حقوقی و ...

دفتر آقای دیانت

دیانت: 6627036

منطقه 10 .

مشهد ، قاسم آباد ، بلوار شریعتی 48 ، داخل فاز تجاری ، پلاک 26

وکلای دادگستری

: کارشناس رسمی دادگستری

موسسه حقوقی دادگر

طیبی: -

منطقه 11 .

بلوار معلم، نبش معلم 17،

وکلای دادگستری

: مشاور امور حقوقی، کیفری، خانواده و ...

موسسه حقوقی ره جویان تابناک عدالت

کاووسی: -

منطقه 10 .

قاسم آباد، بلوار شاهد، بین شاهد 71 و 73

وکلای دادگستری

: مشاوره امور قضایی و حقوقی

دفتر وکالت سرکار خانم سعادت

سعادت: 36051412

منطقه 11 .

مشهد ، بلوار جلال آل احمد ، داخل جلال 2 ، پلاک 58 ، طبقه 3+

وکلای دادگستری

: ارائه و پیگیری امور حقوقی و دعاوی و ارائه داد خواست های کیفری و مشاوره قضایی

موسسه حقوقی حامیان عدالت هومان

پور عزیز: -

منطقه 10 .

مشهد ، بلوار شاهد ، بین شاهد 73 و 75

وکلای دادگستری

: قبول رسیدگی دعاوی با تراضی طرفین و انشا ئ رای ، مشاوره و وکالت در دعاوی حقوقی ، خانوادگی و ... ، مشاوره در تنظیم قراردادها ، وصول مطالبات بانکها و شرکت ها و ... ، مشاوره در امور حقوقی ، کیفری ، خانواده ، قبول وکالت با استفاده از وکلای مجرب دادگستری...

موسسه حقوقی آوای عدالت ریحانه

قاسمی: -

منطقه 2 .

مشهد ، بلوار شفا ، بین شفا 23 و تقاطع ابوطالب

وکلای دادگستری

: مشاوره و وکالت در دعاوی حقوقی و ...

دفتر وکالت سید محمد حسینی

حسینی: 37524770

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار شفا ، بین شفا 21 و 23 ،

وکلای دادگستری

: وکیل امور حقوقی کیفری و ...

دفتر وکالت انسیه زینلی

زینلی: -

منطقه 2 .

مشهد ، بلوار شفا ، ابتدای شفا 23 ، پلاک 3

وکلای دادگستری

: وکیل امور حقوقی خانواده و ...

شرکت خدمات اداری حقوقی صدای عدالت

مرادزاده: 37112325

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار قرنی ، نبش تقاطع مجد ، مجتمع فروردین ، طبقه 2+

وکلای دادگستری

: پیگیری و طرح تمامی دعوای حقوقی و ثبتی

دفتر وکالت نسرین دلیری نامقی

دلیری نامقی: -

منطقه 1 .

مشهد ، احمد آباد ، بلوار بعثت نبش بعثت 2

وکلای دادگستری

: وکیل امور حقوقی و خانواده

دفتر وکالت زلفی زاده

زلفی زاده : -

منطقه 10 .

قاسم آباد، بلوار اندیشه، بین چهارراه اندیشه و اندیشه 35

وکلای دادگستری

: قبول وکالت در امور حقوقی

دفتر وکالت آقای مورثی

مورثی: -

منطقه 11 .

فلسطین، بین فلسطین 3 و 5

وکلای دادگستری

: وکیل امور قضایی و حقوقی

موسسه حقوقی دادگستر

عشقی: -

منطقه 11 .

سید رضی 26، روبروی خروجی پمپ بنزین،

وکلای دادگستری

: موسسه حقوقی

دفتر وکالت دادگستری

دلیلی پور: 36633700

منطقه 10 .

قاسم آباد، بلوار شریعتی، نبش شریعتی 16/1

وکلای دادگستری

: پیگیری امور قضایی دادگستری

دفتر وکالت حامد عشقی

عشقی: 37602155

منطقه 1 .

بلوار سجاد، بین بزرگمهر و بهار، ساختمان البرز،

وکلای دادگستری

: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه تهران