سنگ تزئینی طلا و جواهر

سنگ اتم

غفاری: 32232318

منطقه 8 .

خیابان امام خمینی، خمینی21، خیابان ارگ، مجتمع تجاری جنت، طبقه منفی یک، پلاک88

سنگ تزئینی طلا و جواهر

: پخش انواع سنگ های اصلی طبیعی، اتمی، سنتاتیک و سنگ ماه تولد