دفتر خدمات الکترونیک شهر

گروه مهندسین کیان افق بارثاوا

سعیدی: 38414441
منطقه 10 . شعبه1: خیابان سناباد، نرسیده به سناباد59، ساختمان 601، طبقه سوم، واحد سمت راست شعبه2: قاسم آباد، بلوار شریعتی، نبش شریعتی40، طبقه اول، انتهای سالن

دفتر خدمات الکترونیک شهر

: خدمات صدور انواع پروانه های ساختمانی و انواع پایانکارهای ساختمانی با مجوز فعالیت از شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان در تمامی مناطق شهر مشهد

دفتر خدمات الکترونیک قضایی

شفازاده: 36011805
منطقه 11 . بلوار معلم، نبش معلم 17،

دفتر خدمات الکترونیک شهر

: اخذ گواهی ابلاغ ها، اخطارها، ثبت و ارسال اظهارنامه و ...