دفتر خدمات الکترونیک شهر

گروه مهندسین کیان افق بارثاوا

سعیدی: 38414441

منطقه 10 .

مشهد ، خیابان سناباد، نرسیده به سناباد59، ساختمان 601، طبقه سوم، واحد سمت راست

دفتر خدمات الکترونیک شهر

: خدمات صدور انواع پروانه های ساختمانی و انواع پایانکارهای ساختمانی با مجوز فعالیت از شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان در تمامی مناطق شهر مشهد