برشکاری فلزات

برش فلزات آریا

نسایی: 37245779
منطقه 1 . مشهد ، بلوار عبدالمطلب ، بین عبدالمطلب ، 40 و 42

برشکاری فلزات

: برش لیزر فلزات ، ساخت تابلو های چنلیوم ، برش لیزری فلزات رنگی و غیر رنگی ، حکاکی فلزات ، ساخت تابلوهای تبلیغاتی ( استیل - چلنیوم ) ، پرس برک