برشکاری فلزات

برش فلزات آریا

نسایی: 37245779

منطقه 1 .

دفترمرکزی:مشهد ، بلوار عبدالمطلب ، بین عبدالمطلب 40 و 42، شعبه2: بلوار آزادی، بین آزادی 127 و 129

برشکاری فلزات

: برش لیزر فلزات ، پرس و برک ، ساخت تابلو های چنلیوم ، برش لیزری فلزات رنگی و غیر رنگی ، حکاکی فلزات ، ساخت تابلوهای تبلیغاتی ( استیل - چلنیوم )