برشکاری فلزات

برش فلزات آریا

نسایی: 37245779

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار عبدالمطلب ، بین عبدالمطلب ، 40 و 42

برشکاری فلزات

: برش لیزر فلزات ، ساخت تابلو های چنلیوم ، برش لیزری فلزات رنگی و غیر رنگی ، حکاکی فلزات ، ساخت تابلوهای تبلیغاتی ( استیل - چلنیوم ) ، پرس برک