پرده سرا

تزئینات پرده فرید

فرید: 38420396

منطقه 8 .

مشهد ، خیابان امیر کبیر ، امیرکبیر 12 ، پلاک 20

پرده سرا

: ارائه و فروش انواع پرده و لوازم پرده

پرده الغدیر

وکیلیان : 38597262

منطقه 8 .

خیابان امام رضا، امام رضا 15، سرای اتحاد، طبقه همکف، پلاک 43

پرده سرا

: بورس پرده