تالار پذیرایی

تالار جشنگاه

سواعدی: 37601150-37601151-37601152

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار جانباز، بین جانباز 2 و 4 ، ساختمان هواپیمایی قطر ، طبقه دوم

تالار پذیرایی

: تالار تخصصی برگزاری جشن های مادر و کودک