تالار پذیرایی

تالار و تشریفات بهشت مریم

خانم مریم السادات حسینی: 38558658

منطقه 8 .

مشهد ، بلوار امام خمینی بین میدان امام خمینی و امام خمینی 54

تالار پذیرایی

: تالار پذیرایی ، خدمات برگزاری مجالس