آهنگری و سازه های فلزی

شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق / شرکة شبک شرق لتصنیع الحدید الصناعی فی المشهد

جوادی: 37288818-37266612

منطقه 8 .

دفتر فروش: مشهد ، خیابان مطهری جنوبی، بین مطهری 7 و 9 شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق: شهرک کلات، کوشش شمالی 9 / مکتب المبیعات: مشهد ، شارع المطهری الجنوبی ، بین مطهری 7 و 9

آهنگری و سازه های فلزی

: تولیدکننده انواع قفسه های فروشگاهی، انباری و سردخانه ای / الشرکة المصنعة لرفوف المخازن والمستودعات والتخزین البارد فی المشهد