پرده سرا

راشل گالری Rashel Gallery

نجفی: 38464114-38464115

منطقه 1 .

مشهد ، پنج راه سناباد، نبش ابن سینا 18

پرده سرا

: ارائه دهنده منسوجات داخلی انواع پرده تور، حریر، ابریشم ساده وطرح دار انواع پارچه رویه ساده وطرح دار انواع زبرا انواع افقی وانواع لوازم دکوری پرده...

فروشگاه نوین برتر

سالاری : 37289838

منطقه 1 .

بلوار قرنی 1، حرعاملی8، تعبدی8

پرده سرا

: پخش انواع قاب پرده، زبرا، چوب پرده، کرکره، فلزی و عمودی و ...

سید ارزان فروش

نگهدار: 37276246

منطقه 1 .

مشهد ، حر عاملی 8 ، نبش تعبدی 10 ، داخل قرنی 1

پرده سرا

: بورس انواع پرده جات

گالری فیض محمدی ، حاجی ارزان فروش

فیض محمدی : 37244821

منطقه 1 .

مشهد ، بلوار قرنی ، ابتدای قرنی 1 ، سمت چپ

پرده سرا

: بورس انواع پرده و ملحفه و لوازم جانبی

گالری آنتیک

قیامی : 38448829

منطقه 1 .

بلوار فلسطین، نبش فلسطین 17

پرده سرا

: عرضه انودع پرده و تجهیزات جانبی

الیسا

منصور: 37051989-37051967

منطقه 1 .

مشهد ، خ قرنی 1 ، خ تبعدی ، بین 10 و 8 ، پلاک 38

پرده سرا

: عرضه پرده داخلی و خارجی (بورس پرده)

گالری پرده پارسی

اسکندری: -

منطقه 1 .

مشهد ، خ قرنی 1 ، خ تعبدی ، نبش تعبدی 10

پرده سرا

: گالری پرده

گالری پرده رز

مهدی زاده: 38463817

منطقه 1 .

پنجراه سناباد، بعد از ابن سینا 18

پرده سرا

: پرده سرا

گالری آفرینش

محمدخانی: 37133345

منطقه 1 .

خ حر عاملی، بین 8 و 10، پلاک 4

پرده سرا

: بورس پرده جات (مشاوره، طراحی، نصب)