پرده سرا

فروشگاه ال سون / متجر ال سون

اسکویی: 38580045

منطقه 7 .

مشهد ، خ امام رضا 15 ، دانش 11 ، بازار قماش ، واحد 1 و 2 / مشهد ، شارع الإمام رضا 15 ، دانش 11 ، سوق قمش ، الوحدتان 1 و 2

پرده سرا

: عرضه و نصب انواع پرده ، لوازم جانبی / تورید وترکیب ستائر واکسسوارات

گالری پرده کلاسیک صدف / معرض ستائر صدف الکلاسیکیة

جلائیان: 38595186

منطقه 7 .

مشهد ، خ امام رضا 13 ، دانش 11 ، بازار قماش ، واحد 35 / مشهد ، 13 شارع الإمام رضا ، دانش 11 ، سوق قمش ، الوحدة 35

پرده سرا

: عرضه و نصب انواع پرده و لوازم جانبی / تورید وترکیب جمیع انواع الستائر والاکسسوارات

گالری پرده جلالیان / معرض ستائر جالالیان

جلالیان: 38541431

منطقه 7 .

مشهد ، خ امام رضا 13 ، دانش 11 ، بازار قماش واحد 64 / مشهد ، 13 شارع الإمام رضا ، دانش 11 ، سوق قمش ، الوحدة 64

پرده سرا

: عرضه و نصب انواع پرده ، لوازم جانبی / تورید وترکیب ستائر واکسسوارات

فروشگاه قصر طلایی

دانش: 33853769

منطقه 7 .

(شعبه1:میدان حافظ، بازار امیر، فاز2، ورودیA، پلاک 50)(شعبه2:میدان حافظ بازار بزرگ اطلس ورودی B پلاک2020)(شعبه3:بازار بزرگ اطلس ورودی A پلاک1860)(شعبه4:بازار بزرگ اطلس ورودی C پلاک 3150)(شعبه4:بازار بزرگ اطلس ورودی C پلاک 3150)

پرده سرا

: فروش لوازم و بورس جهیزیه