فرش ماشینی و موکت

فروشگاه حسینی(فرش خوش رنگ) - فرش و قالی در مشهد - تابلو فرش در مشهد - رازی شرقی / سجاد و بسط فی مشهد - السجاد فی مشهد - رازی شرقی

حسینی: 38543739

منطقه 1 .

مشهد ، میدان 10 دی، رازی شرقی، پلاک 31 / مشهد ، میدان 10 دی ، الرازی الشرقی ، رقم 31

فرش ماشینی و موکت

: فروش انواع فرش و قالی ، تابلو فرش / بیع جمیع أنواع السجاد والبسط والسجاد

نمایشگاه مرکزی فرش قرن - فرش ماشینی در کلاهدوز مشهد / معرض القرن للسجاد - السجاد الآلی فی قبعة مشهد

اسراری: 38471921-38464870

منطقه 1 .

مشهد ، خ سناباد ، بعد از چهارراه کلاهدوز ، سمت راست / مشهد ، شارع سناباد ، بعد مفترق طرق کولهودوز ، یمینًا

فرش ماشینی و موکت

: فرش ماشینی / آلة السجاد المنسوجة

هایپر کارپت محتشم - فرش ماشینی در پنجراه سناباد مشهد / آلة السجاد فی نافذة سناباد مشهد

رحیمی: (مشهد: 31418)-(کرمانشاه: 08331330)

منطقه 1 .

مشهد ، پنجراه سناباد ، نرسیده به تقاطع آبکوه ، فرش محتشم ، شعبه2: کرمانشاه ، خ شریعتی ، نرسیده به کوچه پشت / مشهد ، نافذة سناباد ، لیست بعیدة عن تقاطع أبکوه ، سجادة محتشم ، الفرع الثانی: کرمانشاه ، شارع شریعتی ، لیس بعیدًا عن الزقاق الخلفی

فرش ماشینی و موکت

: بورس فرش ماشینی / تبادل السجاد الآلی

فرش آرا مشهد ( نمایندگی عباس زاده )خواجه ربیع مشهد - فرش های مشهد - آرا مشهد - نگین مشهد

عباس زاده: 37429559-60

منطقه 1 .

مشهد ، خ خواجه ربیع ، بین خواجه ربیع 27 و 29 ، فرش آرا مشهد

فرش ماشینی و موکت

: مرکز فروش فرش های آرا مشهد

فروشگاه فرش کرامتی

کرامتی: 37277895

منطقه 1 .

میدان توحید، بین قرنی 6 و8 ، پلاک 798

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی، دور دوزی، تعویض فرش نو با کهنه